وی اس تی Falcon v3 از شرکت UVI یک سینت سایزر ترکیبی قدرتمند برای ارائه امکانات بی نهایت صداسازی می باشد. Falcon v3 یک ابزار ترکیبی پیشرفته و واقعاً نامحدود است که مجموعه گسترده‌ای از نوسانگرها، افکت‌ها، تعدیل‌کننده‌ها و پردازنده‌های صدا را گرد هم می‌آورد و آن‌ها را در محیط کاربری سازگار با جریان کار روان و قابلیت اسکریپت سطح بالا را ارائه می‌دهد. Falcon به شما امکان می دهد صدا را با دقت و ظرافت بی نظیر ایجاد و دستکاری کنید. پس از سالها نسخه جدید وی اس تی Falcon v3 در نهایت توسط تیم R2R کرک شده است. در این بخش از وب سایت ترانه ساز نسخه جدید وی اس تی و بانک صدای شرکتی و اکسپپنشن های وی اس تی را آماده دریافت کرده ایم. دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص. • UVI Falcon v2.5.3 Incl Emulator-R2R
 • UVI Falcon Factory Library v2.5.1-R2R
 • UVI Analog Motion v1.0.1 for Falcon
 • UVI Titanium v1.0.0 for Falcon
 • UVI SubCulture v1.0.0 for Falcon
 • UVI Spectre v1.0.0 for Falcon
 • UVI Pulsar v1.0.1 for Falcon
 • UVI Plurality v1.0.0 for Falcon
 • UVI Ether Fields v1.0.1 for Falcon
 • UVI Eternal Funk v1.0.1 for Falcon
 • UVI Digital Motion v1.0.0 for Falcon
 • UVI Devinity v1.0.0 for Falcon
 • UVI Cinematic Shades v1.1.0 for Falcon
 • UVI Digital Synsations v1.4.5 for Falcon
 • Acousticsamples C7 Grand for UVI Falcon
 • Acousticsamples Kawai-EX Pro for UVI Falcon
 • Acousticsamples Mark79 for UVI Falcon
 • Acousticsamples VTines MK1 for UVI Falcon
 • Acousticsamples B-5 Organ V3 for UVI Falcon
 • VILabs Ravenscroft 275 for UVI Falcon
 • UVI Soundbank World Suite 2 v1.0.6 for Falcon
 • Virharmonic Bohemian Cello for Falcon
 • Virharmonic Bohemian Violin for Falcon
 • UVI Mello for Falcon
 • UVI Model D for Falcon
 • UVI WaveRunner for Falcon
 • UVI Soundbank Cameo v1.0.4 for Falcon
 • UVI Soundbank Digital Synsations Vol 2 v1.0.2 for Falcon
 • UVI Soundbank FM Suite v1.0.1 for Falcon
 • UVI Soundbank Meteor v1.1.2 for Falcon
 • UVI Soundbank Synth Anthology 3 v1.0.1 for Falcon
 • UVI Soundbank The Beast v1.6.2 for Falcon
 • UVI Soundbank Vector Pro v1.4.3 for Falcon
 • UVI Soundbank WaveRunner v1.4.3 for Falcon
 • UVI Soundbank SweepMachine v1.0 for Falcon
 • UVI Soundbank Whoosh FX v1.1.2 for Falcon
 • UVI Soundbank Xtreme FX v1.5 for Falcon
 • Gospel Musicians Neo-Soul Keys 4 v4.0.2 for  Falcon
 • Acousticsamples Strategy for Falcon
 • Acousticsamples Sunbird for Falcon
 • VI Labs True Keys German for Falcon
 • Acousticsamples VReeds for Falcon
 • VI Labs True Keys American for UVI Falcon
 • VI Labs True Keys Italian for Falcon
 • Urban X for UVI Falcon
 • UVI Soundbank BeatBox Anthology 2 v1.0.4 for Falcon
 • Kinetics for UVI Falcon
 • UVI PX P10 v1.0.1 for UVI Falcon
 • UVI PX SunBox v1.0.0 for UVI Falcon
 • UVI LoFi Dreams v1.0.1 for UVI Falcon
 • UVI Program 24 v1.0.2 for UVI Falcon
 • UVI Soundbank Inner Dimensions v1.0.0 for Falcon
 • UVI Soundbank Hypnotic Dive v1.0.2 for Falcon
 • VI Labs Modern U for Falcon
 • PX Apollo for UVI Falcon
 • Emulation II for UVI Falcon
 • Drumulation for UVI Falcon
 • DarkLight IIx for UVI Falcon
 • Key Suite Acoustic for UVI Falcon
 • UVI Soundbank Key Suite Digital v1.1.1 for Falcon
 • UVI Key Suite Electric 1.0.6 for Falcon
 • Synthox 1.5 for UVI Falcon
 • Helium – Expressive E for UVI Falcon
 • Patchwork MPE for UVI Falcon
 • Gospel Musicians TGX-85 | Yamaha SY85/TG500 for UVI Falcon
 • Acousticsamples Telematic V3 for UVI Falcon
 • TGX-99 – Yamaha SY99/TG77 for UVI Falcon
 • Acousticsamples GD-6 Acoustic Guitar for UVI Falcon
 • UVI Soundbank Drum Designer v1.6.0 for Falcon
 • UVI Soundbank Emulation One v1.2.2 for Falcon
 • UVI Soundbank Percussion Store v1.2.1 for Falcon
 • Gospel Musicians Pure Synth Platinum 1.2 For UVI Falcon
 • VX80 for UVI Falcon
 • Expressive E Mercury MPE for Falcon
 • UVI Soundbank Emulation II Plus v1.0.1 for Falcon
 • UVI Soundbank Asteroid v1.0.1 for Falcon
 • UVI Soundbank String Machines 2 v1.0.5 for Falcon
 • UVI Soundbank IRCAM Solo Instruments 2 for Falcon
 • UVI Soundbank Energy v1.5.3 for Falcon
 • UVI Soundbank CS-M 1.5 v1.5.3 for Falcon
 • UVI Soundbank UVX-3P for Falcon
 • UVI Soundbank UVS-3200 for Falcon
 • UVI Soundbank PlugSound Pro for Falcon
 • UVI Soundbank Quadra Metal and Wood v1.0.0 for Falcon
 • UVI Soundbank Kroma v1.5.0 for Falcon
 • UVI Soundbank UVX-10P for Falcon
 • UVI Quadra Muted and Harmonics for Falcon
 • UVI Soundbank U1250 v1.2.4 for Falcon
 • UVI Soundbank Attack EP88 v1.1.3 for Falcon
 • UVI Soundbank Austrian Grand v1.0.3 for Falcon
 • UVI JP Legacy v1.0.2 for Falcon
 • UVI PX V8 v1.0.2 for Falcon
 • UVI Soundbank PX Memories for Falcon for Falcon
 • UVI SubCulture Orchestral v1.0.0 for Falcon
 • UVI UltraMini v1.6.3 for Falcon
 • UVI USQ-1 v1.0.1 for Falcon
 • UVI Voklm v1.0.2 for Falcon
 • UVI WaveFrame Sound Collection for Falcon
 • UVI Soundbank Atmospherics v1.0.2 for Falcon
 • UVI Soundbank Savage v1.0.1 for Falcon
 • UVI Soundbank Augmented Piano for Falcon
 • UVI Soundbank Retro Organ Suite v1.5.2 for Falcon
 • UVI Soundbank Super-7 v1.0.1 for Falcon
 • UVI Soundbank PX Memories for Falcon
 • UVI 8 bit synth for Falcon
 • UVI Toy Suite v1.0.2 for Falcon
 • Scratch Machine for UVI Falcon
 • Orchestral Suite for UVI Falcon
 • UVI Walker for UVI Falcon افزوده شد.
 • UVI Gypsy Jazzy for UVI Falcon افزوده شد.

بانک صداهای افزوده شده در تاریخ 27.10.2023 به بعد :

 • UVI Soundbank UVX80 v1.0.0-R2R
 • UVI Soundbank Prime 8 Plus v1.0.1-R2R
 • UVI Soundbank Jazzistic v1.6.0-R2R
 • UVI Soundbank FMX1 v1.2.3-R2R
 • UVI Soundbank Drumulation v1.4.3-R2R
 • UVI Soundbank Augmented Orchestra v1.1.2 R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank PX Guitar Syn v1.0.0-R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank Quadra Traveler v1.0.1 R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank Hybrid 6000 v1.0.0-R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank Bit Zone v1.0.0 R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank Xtreme FX v1.5.2 R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank Synth Anthology 4 v1.0.3-R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank Percussion Factory v1.1.4-R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank Unlock v1.0.0-R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank Organic Keys افزوده شد.
 • UVI Soundbank Nagoya Harp افزوده شد.
 • UVI IRCAM Prepared Piano 2.v1.0.2-R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank KAWAI Vintage Legacy v1.0.1-R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank Mission 6 v1.0.0-R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank Soul Bass v1.5.0-R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank Soul Drums v1.0.9-R2R افزوده شد.
 • UVI Soundbank Walker 2 v1.0.2-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Analog Motion v1.0.2-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Atmospherics v1.0.2-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Cinematic Shades v1.1.1-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Devinity v1.0.1-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Digital Motion v1.0.1-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Ether Fields v1.0.2-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Fluidity v1.0.1-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Hypnotic Dive v1.0.2-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Inner Dimensions v1.0.0-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Kinetics v1.0.0-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion LoFi Dreams v1.0.2-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Plurality v1.0.1-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Pulsar v1.0.2-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Savage v1.0.1-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Spectre v1.0.2-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion SubCulture Orchestral v1.0.0-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Voklm v1.0.3-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Organic Arps v1.0.0-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Organic Keys v1.0.0-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Modular Noise v1.0.0-R2R افزوده شد.
 • UVI Falcon Expansion Organic Pads v1.0.0-R2R افزوده شد.

 

 

 

بانک صداهای منتشر شده در این بخش در UVI UVI Workstation v3.1.12 R2R + FULL expansion هم موجود است. تکراری دانلود نکنید. 

نسخه جدید وی اس تی UVI Falcon v3.0.1 UNLOCKED Incl Emulator-R2R افزوده شد.

نسخه جدید بانک صدای شرکتی UVI Falcon Factory Library Rev2 v3.0.0-R2R افزوده شد.

 

 


R2R :

A witch says,

* No iLok driver is required to run.
* Has better performance than legit.
* Developer only modules are UNLOCKED.

Additional Function in R2R Edition :

* Support EDEN encrypted SoundBank by emulation. You need one R2RUVI file for one library.
* Legit SoundBank owners can generate R2RUVI with our emulator. You can use all UVISoundBank and Falcon Expansion you have. It’s even possible to share them!
* R2R Falcon startups more than 10 seconds faster than legit one, if you have full UVI libraries installed (+ auto-mount enabled). Developer should seriously do something for the DRM. With our cute emulator, we proved their DRM has big impact to the “professional” software!

A raptor gaves you a small box and whispered, “prepare for the beginning of the end, it will be opened tomorrow”.

PLATFORM : EXE/VST/AAX(MOD)

توضیحات


 • حجم فایل : 600 مگابایت + 716 گیگابایت
 • سیستم عامل : ویندوز
 • منبع: ترانه ساز
 • پسورد: taranesaz.com
  کپی پسورد !
  taranesaz.com
  پسورد کپی شد، می توانید برای اکسترکت فایل از آن استفاده کنید.

آموزش نصب


این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

در صورتی که دارای آموزش نصب باشد ، تنها به کاربران ویژه نمایش داده می شود

دانلود


لینک های دانلود مخصوص کاربران ویژه با سطح اشتراک نقره ای و طلایی می باشد .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید